Ser ragusano DOP ok. 12kg SIFOR

The Ragusano jest to ser twarogowy, dojrzewający, wyprodukowany z surowego mleka pochodzącego od krów,
które żerują na pastwiskach bogatych w aromatyczne rośliny góry Iblei.

Produkcja „Ragusano” jest nadal prowadzone w większości w małych mleczarniach i gospodarstwach, gdzie hodowca,
oprócz opieki nad bydłem, zajmuje się produkcją sera.
Okres dojrzewania – 180/365dni.

Uwaga!

Mille Sapori Plus IF&B zmienił godzinę otwarcia.
Sprawdź zaktualizowany harmonogram w dziale kontakt