Klauzula informacyjna

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa (dalej także jako: „Mille Sapori”).

Mille Sapori będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa związane z udzieleniem przez Państwa zgody na przekazywanie informacji marketingowych przez Mille Sapori, tj. imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub numeru telefonu. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny. Mille Sapori nie będzie przekazywało Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podstawą prawną ich przetwarzania w tym wypadku jest dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – podstawa prawna wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo w/w danych osobowych, Mille Sapori nie będzie mogło przekazywać informacji marketingowej zgodnie z celem wskazanym w Państwa zgodzie na przetwarzania danych osobowych. Bazując na powyższej legalnej podstawie przetwarzania danych, Mille Sapori będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody, tj. w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Mille Sapori. Państwa dane osobowe nie będą służyły do celów profilowania.

Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak wycofanie zgody spowoduje, że Mille Sapori nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia lub obrony których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Mille Sapori podmiotom, tj.:

1) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Mille Sapori, np. dostawcom usług IT, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
2) innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych oraz ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga!

Mille Sapori Plus IF&B zmienił godzinę otwarcia.
Sprawdź zaktualizowany harmonogram w dziale kontakt